Home

 

Leuk dat U mij (alvast) bezoekt via de website van pedicurepraktijk de Rosenburg

Als gediplomeerd pedicure, aangesloten bij PROVOET verzorg ik uw voeten en behandel ik veel voorkomende voetproblemen, zoals (bijna) ingroeiende nagels, likdoorns, overtolig eelt en kloven. Daarnaast is een cosmetische behandeling natuurlijk ook mogelijk.

Tijdens de behandeling werk ik met een pedicuremotor met spraytechniek. Met deze techniek wordt er gekoeld met een speciale vloeistof waardoor het fraisen tijdens de behandeling pijnloos is.

Tevens werk ik volgens het Bedrijfshandboek voor de pedicure en medisch pedicure. In dit handboek (welke regelmatig wordt aangepast aan de vernieuwde inzichten) staan de wettelijke eisen en branchenormen beschreven met betrekking tot hygiëne, arbo en milieu.

De praktijkruimte is gevestigd op de begane grond en U kunt voor de deur gratis parkeren.

Ik heet U alvast van harte welkom, graag tot ziens!

 

Anke

 

Wanneer u kiest voor een "ProVoet" pedicure, dan kiest u voor vakbekwaamheid. De pedicure voldoet aan opleiding- en exameneisen zoals die gesteld worden voor het lidmaatschap. De ProVoet pedicure heeft een klantgerichte en sociale instelling. De pedicure gaat zorgvuldig om met persoonlijke zaken die u met haar deelt en ze heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel ten opzichte van haar werk en u. De behandelingen aan uw voeten lopen uiteen van eenvoudig tot ingewikkeld. Hygiënisch, zorgvuldig en kwaliteitsbewust. Deze drie woorden kenmerken de professionele pedicure.

 

Privacy Policy Pedicurepraktijk de Rosenburg

De Rosenburg hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens.

Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Pedicurepraktijk de Rosenburg houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven.
  • De verwerking van uw persoonsgegevens beperkt tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vraag om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;